• Gereduceerde verzendkosten bij een bestelling van meer dan 175 €. Geldig bij zowel standaard- als expresverzending.

Juridische informatie van Holger Christiansen A/S – A Bosch Group Company

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, grafische elementen, geluid, animaties en video's alsook de ordening ervan op de websites van Holger Christiansen is beschermd door het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van commerciële eigendom. Het is niet toegestaan de inhoud van deze websites geheel noch gedeeltelijk te kopiëren, te verspreiden, te wijzigen of toegankelijk te maken voor derden voor commerciële doeleinden. Voorts bevatten enkele websites van Holger Christiansen afbeeldingen waarop auteursrecht van derden rust.

Informatie met betrekking tot handelsmerken

Tenzij anders vermeld zijn alle handelsmerken op de websites van Holger Christiansen A/S beschermd door de wet op het handelsmerken - en auteursrecht. Dit geldt in het bijzonder voor merken, naamplaatjes, bedrijfslogo's en emblemen van Holger Christiansen. De merken en ontwerpelementen die op onze pagina's worden gebruikt, zijn de inhoudelijke eigendom van Holger Christiansen A/S, Denemarken.

Informatie met betrekking tot garanties

Deze website is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of juistheid van de informatie. Holger Christiansen A/S is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, tenzij deze werd veroorzaakt door opzettelijke misleiding of grove nalatigheid door Holger Christiansen A/S. Holger Christiansen heeft het recht de informatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en is niet verplicht de informatie op deze website bij te werken.

Deze website kan koppelingen bevatten naar andere internetpagina's die worden beheerd door derden die buiten de controle van Holger Christiansen vallen. Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van Holger Christiansen A/S om te garanderen dat deze pagina's correct en up-to-date zijn. Holger Christiansen is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere websites en biedt koppelingen louter aan als service aan onze klanten. Het aanklikken van koppelingen en bezoeken van andere websites via de website van Holger Christiansen A/S gebeurt bijgevolg geheel op risico van de gebuiker.

Voordat koppelingen worden aangemaakt, worden deze onderzocht op aanstootgevend materiaal. Holger Christiansen garandeert dat vluchtig onderzoek geen illegale inhoud aan het licht heeft gebracht op deze websites op het moment dat de koppelingen werden aangemaakt. Indien Holger Christiansen later vaststelt dat de betreffende websites illegale inhoud bevatten, zal Holger Christiansen de koppelingen onmiddellijk verwijderen. Voorts is Holger Christiansen A/S niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites en zijn de regels van Holger Christiansen met betrekking tot gegevensbescherming niet van toepassing op deze websites.

Informatie met betrekking tot gebruiksrecht

De inhoudelijke eigendom van de website van Holger Christiansen A/S – zoals octrooien, handelsmerken en auteursrechten – is beschermd. Deze website verleent geen recht om de inhoudelijke eigendom van Holger Christiansen A/S of derden te gebruiken.

Online dispute resolution (ODR)

Informatie betreffende online-geschillenoplossing: de Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenoplossing (OS) ter beschikking. Dit platform moet als startpunt voor de buitengerechtelijke oplossing van geschillen dienen, die de contractuele verplichtingen van online-koopcontracten en online-dienstverleningcontracten betreffen.

Het platform in bereikbaar onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/

We nemen geen deel aan buitengerechtelijke schikkingen bij arbitrage-instanties voor consumenten.