Bureau Veritas certificaten – ISO 9001, ISO 14001 – wat betekent het?

 

 

ISO 9001 maakt deel uit van een kwaliteitscontrole standaard en is een kwaliteitsmanagement systeem dat wereldwijd geaccepteerd wordt. Voor velen staat deze standaard synoniem voor kwaliteit en efficiënt management evenals een gestructureerde klantendialoog.

De focus van ISO 9001 ligt bij de processen en omvat kwaliteitsmanagement, productontwerp, klantenbehandeling, document controle, interne opleiding, interne audits en management evaluatie.

De ISO 9001 standaard voor kwaliteitsmanagement voorziet heldere procesbeschrijvingen, waarden, voortdurende monitoring en evaluatie zodat de organisatie beschikt over een vaststaand en fundamenteel management tool.

 

 

ISO 14001 is een internationale standaard die de basis vormt  voor het vastleggen van milieumanagement en gebruikt kan worden voor elk organisatietype in elke industrie.

De standaard legt de criteria vast voor het creëren van een milieumanagementsysteem gebaseerd op de onderneming, haar processen en activiteiten met verdeling van de verantwoordelijkheden en competenties als ook de milieutaken in het dagelijkse leven.

ISO 14001 ondersteunt de onderneming om te werken op een gestructureerde manier om zo de milieuprestatie te verbeteren.

 

DOWNLOAD   DOWNLOAD